شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات  نیمسال دوم 89
 
 
*-دانشجویان ورودي نيمسال اول 88 به بعد  که در ترم 892 ،حداقل14 واحد پاس کرده باشند
 
و معدل بالای 17 اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و از بین دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره
 
به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
*-اسامی رتبه های اول تا سوم كليه دانشجويان ورودي 88 بعد از تكميل نمرات متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
*-اسامي ذيل مربوط به دانشجويان ممتاز كليه رشته هاي ورودي سال 89 مي باشد. 
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
ايوب بعيدي
89
كارداني پيوسته نرم افزار
19
اول
افسانه سرمستي فر
89
كارداني پيوسته نرم افزار
91/18
دوم
شيوا شيرمحمدي
89
كارداني پيوسته نرم افزار
31/18
سوم
صغري گل گلي
89
كارداني پيوسته الكترونيك
56/18
اول
سيد امير احمدي طارمي
89
كارداني پيوسته الكترونيك
15/18
دوم
كاظم آقا ميرزايي
89
كارداني پيوسته الكترونيك
39/17
سوم
آرين سعيدي
89
كارداني پيوسته نقشه كشي
16/17
اول
بهناز هداوند ميرزايي
891
كارداني شهرسازي
57/19
اول
سمانه عابدلو
891
كارداني شهرسازي
48/18
دوم
سيمين يوسف لو
891
كارداني شهرسازي
40/18
سوم
مهدي بحري ايدرشاني
891
كارداني نرم افزار
14/17
اول
علي ميرزايي مسلم آبادي
891
كارداني معماري
55/19
اول
معين وحداني
891
كارداني معماري
83/18
دوم
نيما نديمي شعاع هندي
891
كارداني معماري
22/18
سوم
سيد سعيد ميرخوشحال كوچكده
891
كارشناسي ict كاربرد
13/19
اول
سحر نصرتي
891
كارشناسي ict كاربرد
95/18
دوم
ندا ميرمحمدي
891
كارشناسي ict كاربرد
26/18
سوم
زينب عوض زاده كاكرودي
892
كارشناسي ict كاربرد
19/17
اول
علي اصغر شكري
891
كارشناسي ict مديريت
06/19
اول
خديجه تركمن
891
كارشناسي ict مديريت
71/18
دوم
سميرا كاظم لو
891
كارشناسي ict مديريت
96/17
سوم
نعيمه سادات حسيني
892
كارشناسي ict مديريت
64/18
اول
محمد محمدزماني
892
كارشناسي ict مديريت
74/17
دوم
هديه صفري
891
كارشناسي سخت افزار
40/19
اول
ليلا درگاهي درآباد
891
كارشناسي سخت افزار
86/18
دوم
هانيه ئيل خاني
891
كارشناسي سخت افزار
60/18
سوم
محمدعلي اميديان
891
كارشناسي عمران
28/19
اول
سيما يزدي
891
كارشناسي عمران
65/18
دوم
ليلا رضايي
891
كارشناسي عمران
52/18
سوم
ايمان خوشخو
892
كارشناسي عمران
33/17
اول
محسن نوبخت
892
كارشناسي عمران
13/17
دوم
شينا حاج ملا محمدطاهر
892
كارشناسي معماري
67/18
اول
سارا خليلي
892
كارشناسي معماري
40/18
دوم
مهسا روحنواز قره لر
892
كارشناسي معماري
35/17
سوم
فاطمه ساساني
891
كارشناسي معماري
21/19
اول
مليحه جماشي
891
كارشناسي معماري
17/18
دوم
نگين بهرامي
891
كارشناسي معماري
15/18
سوم
حامد غفاري ديزجي
891
كارشناسي نرم افزار
42/19
اول
مهديه بستاني
891
كارشناسي نرم افزار
75/18
دوم
ناهيد رستمي فجر
891
كارشناسي نرم افزار
73/18
سوم
آرام كريمي
892
كارشناسي نرم افزار
81/18
اول
فتانه ميرزا مهدي
892
كارشناسي نرم افزار
94/17
دوم
رضا فيض آزاد
892
كارشناسي نرم افزار
66/17
سوم