شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال اول 90
 
 
دانشجویان ورودي نيمسال دوم 88 به بعد  که در ترم 901 ،

حداقل14 واحد پاس کرده باشند و
 
معدل بالای 17 اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بین دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان

رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
محیا رمضانی
90
کارشناسی پیوسته شهرسازی
24/19
اول
مهفام براتی
90
کارشناسی پیوسته شهرسازی
09/18
دوم
سها قنبلانی مجرد
90
کارشناسی پیوسته شهرسازی
94/17
سوم
سعید فلاح
90
کارشناسی پیوسته شهرسازی
94/17
سوم
رضا فیض آباد
892
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
08/18
اول
آرام کریمی
892
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
85/17
دوم
امید راسخی
892
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
68/17
سوم
حامد غفلری دیزجی
891
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
37/19
اول
مهدیه بستانی
891
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
18/19
دوم
ناهید رستمی فجر
891
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
63/18
سوم
ژیلا اختری جو
892
کارشناسی ناپیوسته معماری
73/18
اول
افق ساکی نژاد
892
کارشناسی ناپیوسته معماری
57/18
دوم
سمیه عزیزی
892
کارشناسی ناپیوسته معماری
50/18
سوم
ملیحه جماشی
891
کارشناسی ناپیوسته معماری
62/19
اول
فاطمه ساسانی
891
کارشناسی ناپیوسته معماری
42/19
دوم
شیوا اکبریه
891
کارشناسی ناپیوسته معماری
18/19
سوم
ایمان خوشخو
892
کارشناسی ناپیوسته عمران
65/17
اول
زهره رسولی جامع
892
کارشناسی ناپیوسته عمران
34/17
دوم
لیلا رضایی
891
کارشناسی ناپیوسته عمران
22/18
اول
علی توسلی
891
کارشناسی ناپیوسته عمران
18
دوم
سیما یزدی
891
کارشناسی ناپیوسته عمران
72/17
سوم
نعيمه سادات حسيني
892
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
03/19
اول
جواد ابراهیمی بسابی
892
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
75/17
دوم
محسن شفیع خانی
892
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
17
سوم
خدیجه ترکمن
891
كارشناسي ناپیوسته  ict مديريت
40/18
اول
علی اصغر شکری
891
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
92/17
دوم
احسان پورمحمدی
891
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
35/17
سوم
زینب عوض زاده کاکرودی
892
كارشناسي ناپیوسته  ict کاربرد
87/17
اول
فرزانه بابایی
892
كارشناسي ناپیوسته  ict کاربرد
38/17
دوم
کوچکده میرخوشحال
891
كارشناسي ناپیوسته  ict کاربرد
59/18
اول
احسان یوسفی فرید
891
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
39/18
دوم
الهه بابایی
891
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
08/18
سوم
ام البنین ازلی
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
06/18
اول
امیرحسینی
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
33/17
دوم
مرتضی تیموریان
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
17
سوم
ناهید حسن زاده
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
47/19
اول
نرگس اسدی
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
97/18
دوم
متین نوروزی لشکامی
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
82/18
سوم
الهام زوجی
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
45/17
اول
ساناز فرساد حمدی
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
08/17
دوم
مهشید معززی عوض خواه
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
08/17
دوم
شیما مسگوجی
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
04/17
سوم
الهام واضحی
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
04/17
سوم
پریسا شیردل نیکچه
901
کارشناسی ناپیوسته عمران
94/18
اول
سعید فتوحی فیروزآباد
901
کارشناسی ناپیوسته عمران
18/18
دوم
نیلوفر عبادواریانی
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
18
اول
سحر همتی پور
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
62/17
دوم
مژگان رضایی
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
55/17
سوم
فرهاد الهامی افشار
901
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
01/19
اول
قاسم کیماسی سلخوری
901
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
93/17
دوم
نجمه زکی زاده قریه علی
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
15/18
اول
سیدناصر رضوی عمادی
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
11/18
دوم
زهره بخشی منجیلی
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
53/17
سوم
آرین سعیدی
89
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
44/17
اول
عبدالحسین قبادیها
901
کاردانی پیوسته ساختمان
92/18
اول
فرج نظامیوندچگینی
901
کاردانی پیوسته ساختمان
97/17
دوم
شهری ایران نژاد کهنه
89
کاردانی پیوسته ساختمان
55/17
اول
فریده کشاورز سلیمی
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
53/19
اول
اصغر شجاعی علی آبادی
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
19/18
دوم
علیرضا یوسف پور
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
07/18
سوم
کاظم آقامیرزایی
89
کاردانی پیوسته الکترونیک
72/19
اول
علیرضا ابوعلی
89
کاردانی پیوسته الکترونیک
28/19
دوم
صغری گل گلی
89
کاردانی پیوسته الکترونیک
89/18
سوم
محبوبه صفاپور
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
28/18
اول
پریسا نصیری
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
97/17
دوم
شیوا شیرمحمدی
89
کاردانی پیوسته نرم افزار
71/18
اول
زهرا نورانی
89
کاردانی پیوسته نرم افزار
63/18
دوم
آزیتا بغدادی
89
کاردانی پیوسته نرم افزار
51/18
سوم
مونا یعقوبی خواه
901
کاردانی ناپیوسته معماری
76/18
اول
فاطمه کلهری پور
901
کاردانی ناپیوسته معماری
04/18
دوم
زهرا السادات حسینی
901
کاردانی ناپیوسته معماری
01/18
سوم
معین وحدانی
891
کاردانی ناپیوسته معماری
23/19
اول
علی میرزایی مسلم آبادی
891
کاردانی ناپیوسته معماری
06/19
دوم
زهرا شریف طهرانی
891
کاردانی ناپیوسته معماری
70/18
سوم
حسین خلجی
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
20/19
اول
مریم یوسفی
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
53/18
دوم
محمدامین امینی
891
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
13/18
اول
میثم آوخ کیسمی
891
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
57/17
دوم
رویا مرادی فرد
891
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
06/17
سوم
ثمن خسروی
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
56/18
اول
شیده شیبانی
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
28/18
دوم
مهسا خدری
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
80/17
سوم
بهناز هداوند میرزایی
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
20/19
اول
مهسا کریمی
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
81/18
دوم
فرزانه کوهبر
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
42/18
سوم
زهرا طاهری زادگان
901
کاردانی ناپیوسته سخت افزار
06/18
اول
سیده خدیجه خاتمی
892
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
42/18
اول
مطهره عبدالهی
892
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
06/18
دوم
سمانه گرشاسبی
892
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
04/18
سوم
آیدا پرویزیان مرنی
891
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
30/19
اول
فرزانه جوراب دوزان
891
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
52/18
دوم
سیده نصیبه موسوی
891
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
20/18
سوم