شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال دوم 90
 
 
دانشجویان ورودي نيمسال اول 89 به بعد که در ترم 902 ،
 
حداقل14 واحد پاس کرده باشند و معدل بالای 17 اخذ نموده باشند
 
 مشمول آیین نامه می شوند و
 
از بین دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره
 
به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند. 
 
نام و
نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
اصغرشجاعي علي آباد
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
26/19
اول
فريده كشاورزسليمي
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
74/18
دوم
توحيد ميرهاشمي
901
کاردانی پیوسته الکترونیک
05/18
سوم
بهناز هداوند ميرزايي
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
33/19
اول
فرزانه كوهبر
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
72/18
دوم
فرحناز زكي زاده علي قريه
891
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
57/18
سوم
مستانه محمودي
891
کاردانی ناپیوسته معماری
19
اول
علي ميرزايي مسلم آبادي
891
کاردانی ناپیوسته معماری
73/18
دوم
سيده دنيا خاموشي صحنه
891
کاردانی ناپیوسته معماری
28/18
سوم
آرين سعيدي
891
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
57/17
اول
مسعود پورخانعلي كلور
891
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
47/17
دوم
محمد بابايي شهرستانكي
891
کاردانی پیوسته ساختمان
01/18
اول
عليرضا نديري احمدآباد
891
کاردانی پیوسته ساختمان
86/17
دوم
مهران باجلوند
891
کاردانی پیوسته ساختمان
67/17
سوم
كاظم آقاميرزايي
891
کاردانی پیوسته الکترونیک
71/18
اول
عليرضا ابوعلي
891
کاردانی پیوسته الکترونیک
92/17
دوم
صغري گل گلي
891
کاردانی پیوسته الکترونیک
65/17
سوم
پوريا عزيزي
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
60/18
اول
ام البنين ازلي
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
55/17
دوم
امير حسيني
901
كارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
50/17
سوم
حميده مظفري
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
85/19
اول
عليرضا غلامي
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
30/18
دوم
سعيد صالحي
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
85/17
سوم
ناهيد حسن زاده
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
79/19
اول
متين نوروزي لشكامي
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
33/19
دوم
طاهره عبدي
901
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
71/18
سوم
زهره علائي شاد
902
کارشناسی ناپیوسته معماری
13/19
اول
فاطمه كرمي
902
کارشناسی ناپیوسته معماری
05/19
دوم
زهرا نوروزي ليائي
902
کارشناسی ناپیوسته معماری
97/18
سوم
نيلوفر حاجي باشي
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
14/18
اول
الهام زوجي
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
11/18
دوم
سمانه علي مددي
901
کارشناسی ناپیوسته معماری
85/17
سوم
حميدرضا مهرعليان
902
کارشناسی ناپیوسته عمران
24/18
اول
آرزو قليزاده
902
کارشناسی ناپیوسته عمران
95/17
دوم
محمد خليلي
902
کارشناسی ناپیوسته عمران
24/17
سوم
پريسا شيردل نيكجه
901
کارشناسی ناپیوسته عمران
17/18
اول
ندا شاه محمدي
901
کارشناسی ناپیوسته عمران
14/17
دوم
سعيد فتوحي فيروزآباد
901
کارشناسی ناپیوسته عمران
10/17
سوم
شبنم مظفري
902
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
14/17
اول
علي رجبي
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
25/18
اول
حسين اسمعيلي
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
05/18
دوم
حميدرضا رفيع زاده اخويان
901
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
59/17
سوم
فرهاد الهامي افشار
901
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
73/18
اول
نجمه زكي زاده قريه علي
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
16/18
اول
زهره بخشي منجيلي
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
06/18
دوم
سيدنويدرضا نبوي رضوي
902
کاردانی پیوسته ساختمان
50/17
اول
عبدالحسين قباديها
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
29/18
اول
مصطفي بهادري
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
49/17
دوم
عليرضا صادقي نياركي
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
19/17
سوم
مريم يوسفي
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
44/18
اول
حسين خلجي
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
38/18
دوم
محيا رمضاني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
64/19
اول
مرجان رحمني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
13/19
دوم
سميرا نقاش زرگر
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
50/18
سوم
مونا يعقوبي خواه
901
کاردانی ناپیوسته معماری
42/19
اول
دورتي يوحنا
901
کاردانی ناپیوسته معماری
39/18
دوم
عطيه دريشوند
901
کاردانی ناپیوسته معماری
28/18
سوم
ثمن خسروي
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
92/19
اول
مهسا خدري
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
12/19
دوم
فرنوش شالي
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
68/18
سوم
پريسا نصيري
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
35/18
اول
محبوبه صفاپور
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
30/18
دوم
داود خاني
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
29/18
سوم
زهرا طاهری زادگان
901
کاردانی ناپیوسته سخت افزار
96/17
اول