شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

  
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال اول 91 

 
دانشجویان ورودي نيمسال دوم 89 به بعد  که در ترم 911 ،

حداقل14 واحد پاس کرده باشند و معدل بالای 17 اخذ نموده باشند

مشمول آیین نامه می شوند و
 
 از بین دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره
 
  به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
نام و
نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
حامد نصيري
911
کاردانی ناپیوسته معماری
75/18
اول
نيلوفر شهرامي
911
کاردانی ناپیوسته معماری
19/17
دوم
معصومه محمدخاني غياثوند
911
کاردانی ناپیوسته معماری
11/17
سوم
معصومه شاه محمدي
911
کاردانی ناپیوسته عمران
19/19
اول
سيده افسانه موسوي
911
کاردانی ناپیوسته عمران
83/18
دوم
مريم بهرامي
911
کاردانی ناپیوسته عمران
59/18
سوم
رضا خدابنده لو
911
کاردانی ناپیوسته شهرسازي
18
اول
روشنك جاويدان
911
کاردانی ناپیوسته شهرسازي
83/17
دوم
هومن صمدليايي
911
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
97/18
اول
ميثم محمدخاني غياثوند
911
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
04/18
دوم
حسين مافي
911
کاردانی پیوسته ساختمان
50/17
اول
ابوالفضل كشاورزي
911
کاردانی پیوسته الکترونیک
24/19
اول
مرتضي جباري
911
کاردانی پیوسته الکترونیک
50/18
دوم
محمد نوروزي
911
کاردانی پیوسته الکترونیک
36/18
سوم
مرضيه جعفريان
911
کاردانی پیوسته نرم افزار
17/18
اول
ميلاد عشايري
911
کاردانی پیوسته نرم افزار
95/17
دوم
مريم عادلي
911
کاردانی پیوسته نرم افزار
44/17
سوم
بهناز هداوند ميرزايي
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
23/19
اول
فرحناز زكي زاده قريه علي
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
53/18
دوم
مهسا كريمي
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
30/18
سوم
فاطمه عبدالمالكي
911
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
56/18
اول
وحيده نظاميوند چگيني
911
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
22/18
دوم
مسعود علي محمدي
911
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
38/17
سوم
حسن فلاحي
911
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
88/19
اول
زهره سليماني
911
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
82/19
دوم
فرزانه رضايي
911
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
76/18
سوم
پرهام مهدي پور قزويني
911
کارشناسی ناپیوسته عمران
51/17
اول
سمانه ابراهيميان باقرپور
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
70/18
اول
شريفه شريفي
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
61/18
دوم
علي ميرزايي مسلم آبادي
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
61/18
دوم
سيده دنيا خاموشي صحنه
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
32/18
سوم
منصوره الهوئي نظري
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
38/19
اول
سينا رخيده
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
27/19
دوم
نسترن رضايتي منفرد
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
42/18
سوم
نرگس فخري مستان اباد
911
کارشناسی پیوسته شهرسازی
09/18
اول
ساجده تواره
911
کارشناسی پیوسته شهرسازی
96/17
دوم
زهرا گوهري
911
کارشناسی پیوسته شهرسازی
50/17
سوم
احسان ميرزاعليان
911
کاردانی پیوسته ساختمان
47/17
اول
راحله حاجيان
902
كارداني ناپيوسته معماري
26/17
اول
فروزان حسن زاده
902
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
85/17
اول
آرزو مصطفي
902
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
18/17
دوم
حميده مظفري
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
38/19
اول
اميراحسان درگي
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
52/17
دوم
صبا الونديان
902
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
21/17
سوم
عاطفه نعمتي
902
كارشناسي ناپیوسته معماري
18/19
اول
شادناز كريم آبادي
902
كارشناسي ناپیوسته معماري
15/19
دوم
زهره علائي شاد
902
كارشناسي ناپیوسته معماري
03/19
سوم
حميدرضا بلقمهرعليان
902
کارشناسی ناپیوسته عمران
21/17
اول
شبنم مظفري
902
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
20/18
اول
ثريا جورابدوزان
902
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
82/17
دوم
مرضيه غزنوي نيا
902
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
21/17
سوم
مونا يعقوبي خواه
901
كارداني ناپيوسته معماري
87/18
اول
سولماز داورپور
901
كارداني ناپيوسته معماري
52/18
دوم
نيلوفر متين فر
901
كارداني ناپيوسته معماري
39/18
سوم
حسين خلجي
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
98/18
اول
سيده مولود درخشان
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
14/18
دوم
ناديا باقرزاده بالف
901
کاردانی ناپیوسته نرم افزار
13/18
سوم
فرنوش شالي
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
85/18
اول
ثمن خسروي
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
52/18
دوم
مهسا خدري
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
26/18
سوم
احسان منصوري شاد
901
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
13/17
اول
عبدالحسين قباديها
901
کاردانی پیوسته ساختمان
96/18
اول
كمال بابايي
901
کاردانی پیوسته ساختمان
65/17
دوم
رضا راستگوي ديلمي
901
کاردانی پیوسته ساختمان
28/17
سوم
توحيد ميرهاشمي
901
كارداني پيوسته الكترونيك
44/18
اول
محمد دهقان منشادي
901
كارداني پيوسته الكترونيك
93/17
دوم
عليرضا يوسف پور
901
كارداني پيوسته الكترونيك
65/17
سوم
پريسا نصيري
901
كارداني پيوسته نرم افزار
53/18
اول
محبوبه صفاپور
901
كارداني پيوسته نرم افزار
32/17
دوم
امير لطفي فرد
901
كارداني پيوسته نرم افزار
17
سوم
پوريا عزيزي
901
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
36/19
اول
مرتضي تيموريان
901
کارشناسی ناپیوسته نقشه كشي صنعتي
06/17
دوم
رويا شاكري
901
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
68/19
اول
ناهيد حسن زاده
901
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
55/19
دوم
الهام ملك برمي
901
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
09/19
سوم
رزيتا صميم پي
901
كارشناسي ناپيوسته معماري
33/18
اول
شيما مسگوچي
901
كارشناسي ناپيوسته معماري
06/18
دوم
مهشيد معززي عوض خواه
901
كارشناسي ناپيوسته معماري
05/18
سوم
پريسا شيردل نيكچه
901
كارشناسي ناپيوسته عمران
81/17
اول
حسين اسمعيلي
901
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
52/19
اول
اميد نوذزي
901
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
68/18
دوم
حميدرضا رفيع زاده اخويان
901
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
44/18
سوم
نجمه زكي زاده قريه علي
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
74/18
اول
ندا طرخوراني
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
15/18
دوم
زهره بخشي منجيلي
901
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
89/17
سوم
فرهاد الهامي افشار
901
كارشناسي ناپیوسته ict مديريت
79/18
اول
محيا رمضاني
901
كارشناسي پيوسته شهرسازي
48/18
اول
شيما قلي نژاد گلغداني
901
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18/18
دوم
زهرا شمس
901
كارشناسي پيوسته شهرسازي
15/18
سوم
مسعود برزگرنوري
891
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
38/17
اول
كبري حيدري پور
891
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
11/17
دوم
سيدحسين نصرالهي
891
کاردانی پیوسته ساختمان
89/17
اول
سيدنويد سيدعليخاني
891
کاردانی پیوسته ساختمان
70/17
دوم
زهرا نوراني
891
كارداني پيوسته نرم افزار
03/19
اول
سميرا جليلوند
891
كارداني پيوسته نرم افزار
50/18
دوم
عليرضا حقگوي افرازي
891
كارداني پيوسته نرم افزار
33/18
سوم