شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال اول 93-92
 
 
دانشجویان ورودي نيمسال  دوم  90 به  بعد  که در ترم 921 ، حداقل14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
زهرا شمس
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
19/28
اول
محيا رمضاني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
19/26
دوم
شيما قلي نژادگلغداني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
19/18
سوم
ميلاد بربستگان
902
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
17/18
اول
حامد نصيري
911
كارداني ناپيوسته معماري
16/19
اول
سها نجفي
911
كارداني ناپيوسته معماري
43/18
دوم
عرفان لشگري
911
كارداني ناپيوسته معماري
31/18
سوم
 معصومه شاه محمدي
911
كارداني فني عمران
66/18
اول
سهيلا گلزاري
911
كارداني فني عمران
42/18
دوم
كامران كاظمي
911
كارداني فني عمران
32/18
سوم
روشنك جاويدان
911
كارداني شهرسازي
36/19
اول
مهسا نامداري اقدم
911
كارداني شهرسازي
19/18
دوم
رضا پورشريف سوركوهي
911
كارداني شهرسازي
14/18
سوم
هومن صمدليايي
911
كارداني پيوسته نقشه كشي صنعتي
05/19
اول
سيد محسن حسيني
911
كارداني پيوسته نقشه كشي صنعتي
27/17
دوم
مرتضي جباري
911
كارداني پيوسته الكترونيك
85/17
اول
حسين احمدي
911
كارداني پيوسته نرم افزار
68/18
اول
مرضيه جعفريان
911
كارداني پيوسته نرم افزار
33/18
دوم
زهرا آشوري
911
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
48/19
اول
ندا محمدي ها
911
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
42/19
دوم
فرزانه كوهبر
911
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
13/19
سوم
وحيده نظاميوند چگيني
911
كارشناسي ناپيوسته نقشه كشي صنعتي
86/18
اول
سمانه فتح آبادي
911
كارشناسي ناپيوسته نقشه كشي صنعتي
69/18
دوم
محمدحسن پرهيزكاري
911
كارشناسي ناپيوسته نقشه كشي صنعتي
39/18
سوم
پرهام مهدي پور قزويني
911
مهندسي تكنولوژي عمران
40/19
اول
مريم جمالي
911
مهندسي تكنولوژي عمران
88/17
دوم
مجيد محمدعليخاني
911
مهندسي تكنولوژي عمران
29/17
سوم
مريم آذربايجاني
911
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
33/18
اول
ابراهيم صمدنيا
911
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
63/17
دوم
اكبر ذوالقدر
911
كارشناسي ناپيوسته ict  كاربرد
86/18
اول
زهرا عبدالملكي
911
كارشناسي ناپيوسته ict  كاربرد
42/17
دوم
منصوره الهوئي نظري
911
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
50/19
اول
سينا رخيده
911
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
33/19
دوم
مهران ابراهيمي نژاد
911
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
25/18
سوم
فاطمه نجف تومرائي
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
03/19
اول
ستاره چماق لي
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
70/18
دوم
محسن حليمي مفرد
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
65/18
سوم
فاطمه دانش پور
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
65/18
سوم
اميد قائمي نژاد
912
كارداني ناپيوسته معماري
17/18
اول
پريسا بيكلي
912
كارداني ناپيوسته معماري
08/17
دوم
هانيه رمضاني
912
كارداني فني عمران
88/18
اول
ميلاد ششپري
912
كارداني فني عمران
30/17
دوم
مهدي واسطه دوست
912
كارداني شهرسازي
07/18
اول
حامد جراحيان
912
كارداني پيوسته ساختمان
31/18
اول
سيدحسن غضنفري
912
كارشناسي ناپيوسته نقشه كشي صنعتي
62/17
اول
حديث كاكاوند بيدكرپه
912
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
43/17
اول
سمانه لهني
912
كارشناسي ناپيوسته معماري
34/18
اول
محمد خمسه جم جردي
912
كارشناسي ناپيوسته معماري
26/18
دوم
فاطمه اكبرزاده
912
كارشناسي ناپيوسته معماري
26/18
دوم
ميثم نيك جو
912
كارشناسي ناپيوسته معماري
98/17
سوم
پري ناز نقابي
921
كارداني ناپيوسته معماري
40/17
اول
علي اكبر رحماني
921
كاردان فني عمران
17/19
اول
ليلا اكبري صيقلاني
921
كاردان فني عمران
19
دوم
مهناز تقي پور كابري
921
كاردان فني عمران
71/18
سوم
الهام عبادي
921
كارداني شهرسازي
68/18
اول
سعيد حسيني
921
كارداني شهرسازي
25/18
دوم
زهرا كريمي
921
كارداني شهرسازي
25/17
سوم
موسي فتحي پور
921
كارداني پيوسته نقشه كشي صنعتي
16/18
اول
علي مداح گزني
921
كارداني پيوسته ساختمان
62/17
اول
علي كريم
921
كارداني پيوسته الكترونيك
39/17
اول
مريم السادات موسوي راد
921
كارداني پيوسته نرم افزار
29/19
اول
سميرا سروري
921
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
47/18
اول
ثمن خسروي
921
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
35/18
دوم
پريسا كيماسي سلخوري
921
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
82/17
سوم
كاظم آقاميرزايي
921
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
07/19
اول
ندا طاهري
921
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
34/18
دوم
صغري گل گلي
921
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
92/17
سوم
بتول خدابنده
921
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
18/19
اول
اكرم حمزه يي
921
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
89/18
دوم
سارا افتخاري
921
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
33/18
سوم
سيده فاطمه حسيني
921
كارشناسي ناپيوسته عمران
93/17
اول
عبدالحسين قباديها
921
كارشناسي ناپيوسته عمران
05/17
دوم
خديجه مسعودي
921
كارشناسي ناپيوسته معماري
96/18
اول
سولماز داورپور
921
كارشناسي ناپيوسته معماري
53/18
دوم
سيمين ميزاني
921
كارشناسي ناپيوسته معماري
47/18
سوم
محمدامير حبيبي
921
كارشناسي پيوسته مكانيك
74/19
اول
محمدحسن عزيز
921
كارشناسي پيوسته مكانيك
60/19
دوم
سيدمحمد عرب
921
كارشناسي پيوسته مكانيك
56/19
سوم
نيلوفرساري ورزقاني
921
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
14/18
اول
الهه نصري نژاد
921
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
16/17
دوم
رضوان علاقه بندي
921
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
17
سوم
سجاد اميني
921
كارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات(IT)
17
سوم
نريمان بختياري
921
كارشناسي پيوسته عمران
22/19
اول
غزاله كرمي محمدآبادي
921
كارشناسي پيوسته عمران
98/18
دوم
محمدجواد محمدزاده پشتهاني
921
كارشناسي پيوسته عمران
66/18
سوم
حسن نوروزي
921
كارشناسي پيوسته برق
33/19
اول
محسن سعادتي
921
كارشناسي پيوسته برق
94/18
دوم
سيده راضيه موسوي
921
كارشناسي پيوسته برق
91/17
سوم