سه شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال دوم 93-92
 
 
دانشجویاني  که در ترم 922 ، حداقل14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
محمد يعقوبي ورزقاني
-
مهندسي تكنولوژي نرم افزار
18.93
1
اكبر ذوالقدر
-
ICT-كاربردها
19.25
1
سميرا بابايي
-
مهندسي تكنولوژي سخت افزار
19.27
1
حسين احمدي
-
كارداني پيوسته نرم افزار
18.47
1
سپيده شكراله زاده
-
كارشناسي ارشد معماري
18.17
1
مريم نادري افوشته
-
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.32
1
عاطفه مجيدي
-
كارشناسي پيوسته شهرسازي
17.72
2
مجتبي آروين
-
كارشناسي IT
19.64
1
فريبا كيوان شكوهي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.94
1
سيد امير حسين ميرحسيني
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.66
2
سعيد محمدي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.66
2
الهه پورفرزانه
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.49
3
محمدرضا وزيري نيا
-
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
18.87
1
شقايق سادات عرب
-
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
17.13
2
ميلاد اسدي كلمتي
-
كارشناسي طراحي و نقشه كشي صنعتي
17.89
1
فريده كشاورز سليمي
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
19.64
1
نگار اكبرزاده خضرآباد
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
18.28
2
متين فلاحت پيشه
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.39
3
حميده خانبابايي
-
كارشناسي تكنولوژي نرم افزار
18.26
1
مهرناز يعقوبي
-
كارشناسي تكنولوژي نرم افزار
18.03
2
سيده خديجه حسيني
-
كارشناسي تكنولوژي نرم افزار
17.38
3
امين نثاري
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
19.03
1
علي كبريايي
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.78
2
محمد كريمي
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.13
3
رويا غفوري
-
كارشناسي معماري
19.18
1
سمانه پيرورام
-
كارشناسي معماري
18.89
2
مرجان عليمرداني
-
كارشناسي معماري
18.37
3
زهرا رجبي
-
كارداني معماري
17.5
1
محيا رمضاني
-
كارشناسي شهرسازي
19.21
1
ريحانه صفاري
-
كارشناسي شهرسازي
18.86
2
زهرا شمس
-
كارشناسي شهرسازي
18.83
3
حسن نوروزي
-
كارشناسي برق
18.67
1
زهرا ندائي عزيزلو
-
كارشناسي شهرسازي
19.07
1
شيدا دهقان گرده
-
كارشناسي شهرسازي
17.9
2
سامان صالح گوكه
-
كارشناسي شهرسازي
17.59
3
محمدجواد محمدزاده پشتهاني
-
كارشناسي عمران
17.84
1
زهرا زماني
-
كارشناسي IT
18.43
1
نيلوفر ساري ورزقاني
-
كارشناسي IT
17.54
2
محمدحسن عزيز
-
كارشناسي مكانيك
19.55
1
محمدامير حبيبي
-
كارشناسي مكانيك
18.97
2
مرضيه سادات قنات آبادي
-
كارشناسي مكانيك
18.38
3
الهام عبادي
-
كارداني شهرسازي
18.07
1
سعيد حسيني
-
كارداني شهرسازي
17.8
2
زهرا كريمي
-
كارداني شهرسازي
17.33
3
ليلا اكبري صيقلاني
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
19.7
1
علي اكبر رحماني
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.97
2
مهناز تقي پوركابري
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
19.92
3
پري ناز نقابي
-
كارداني معماري
17.99
1
اميرمحمد رمضانيان
-
كارداني معماري
17.29
2
سحر حيدري بهابادي
-
كارشناسي معماري
18.79
1
آدينه خوبان
-
كارشناسي معماري
18.53
2
زهرا زكايي
-
كارشناسي معماري
18.25
3
پيام شهبازي الموتي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.91
1
فاطمه طيبي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.35
2
مهرداد مظفري
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.26
3
پريسا نصيري
-
كارشناسي نرم افزار
18.61
1
بهزاد محمدخاني غياثوند
-
كارشناسي نرم افزار
17.95
2
اكرم حمزه يي
-
كارشناسي نرم افزار
17.78
3
ندا طاهري
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.58
1
منصوره نظري
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.15
2
كاظم آقاميرزايي
-
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.13
3
سميرا سروري پشته
-
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
18.55
1
پريسا كيماسي سلخوري
-
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
18.5
2
زهرا سمامي
-
كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
18.1
3
مريم السادات موسوي راد
-
كارداني پيوسته نرم افزار
19.6
1
موسي فتحي پور
-
كارداني نقشه كشي عمومي
19.6
1
هانيه رمضاني
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.8
1
محسن فتاحي
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
17.18
2
اميد قائمي نژاد
-
كارداني معماري
19.53
1
مهرداد خليلي
-
كارداني معماري
18.58
2
پريسا بيكلي
-
كارداني معماري
17.69
3
سيد حسن غضنفري
-
كارشناسي طراحي و نقشه كشي صنعتي
17.35
1
محمدرضا قاسمي
-
كارشناسي طراحي و نقشه كشي صنعتي
17.22
2
حامد جراحيان
-
كارداني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
19.44
1
محدثه لشگري
-
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.41
1
مريم طيبي
-
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.22
2
ساجده تواره
-
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.07
3
منصوره الهوئي نظري
-
كارشناسي IT
18.76
1
فاطمه احمدي
-
كارداني شهرسازي
18.83
1
زهره دهقاني ساري
-
كارداني شهرسازي
18.41
2
مائده سفري ديزبني
-
كارداني شهرسازي
17.97
3
مريم بهرامي
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.46
1
كامران كاظمي
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.25
2
مه سيما كلانتري
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.13
3
حامد نصيري
-
كارداني معماري
19.58
1
عرفان لشكري
-
كارداني معماري
18.48
2
محمدحسين لشگري
-
كارداني معماري
18.15
3
ميثم محمدخاني غياثوند
-
كارداني نقشه كشي عمومي
18.35
1
هومن صمدليايي
-
كارداني نقشه كشي عمومي
18.28
2
سيد محسن حسيني
-
كارداني نقشه كشي عمومي
17.55
3
پرهام مهدي پور قزويني
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.74
1
مريم جمالي
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.32
2
مجيد محمدعليخاني
-
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.12
 
 

سامانه سیدا

كانال تلگرام موسسه

سامانه پرسش و پاسخ