سه شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال اول 94-93
 
 
دانشجویاني كه  در ترم 931 ، حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
محمد حسن عزيز
-
كارشناسي مكانيك
18.93
1
محمد امير حبيبي
-
كارشناسي مكانيك
18.18
2
مرضيه سادات قنات آبادي
-
كارشناسي مكانيك
17.57
3
ابوالفضل رضايي
-
كارشناسي مكانيك
17.33
1
محمدجواد محمدزاده پشتهاني
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.66
1
مريم حقي وانقي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.45
2
غزاله كرمي محمدآبادي
-
كارشناسي پيوسته عمران
17.88
3
مهري شريفي
-
كارشناسي پيوسته عمران
19.27
1
الهه پورفرزانه
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.83
2
فريبا كيوان شكوهي
-
كارشناسي پيوسته عمران
18.12
3
رقيه قلچ پور
-
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.59
1
سجاد زماني قارلوق
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
17.82
2
حميد ميرخوند چگيني
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
17.72
3
مهناز تقي پورزكابري
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
19.13
1
ليلا اكبري صيقلاني
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
19.11
2
مهدي رحيمي پورپاشاكي
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.93
3
هانيه رمضاني
 
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
18.73
1
محمود مهدي هاشمي
 
كارداني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
19.34
1
علي سلطاني
 
كارداني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
17.39
2
موسي فتحي پور
 
كارداني نقشه كشي عمومي
18.48
1
مسعود پورخانعلي كلور
 
كارشناسي طراحي و نقشه كشي صنعتي
18.2
1
 علي لوائي
 
كارشناسي طراحي و نقشه كشي صنعتي
18
1
سيده فاطمه حسيني
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
19.53
1
مرتضي پيري
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.4
2
عبدالحسين قباديها
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.18
3
احمد راستي فرد
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.41
1
امين نثاري
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.21
2
محمد رحيمي
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.03
3
ميثم جليلوندباجلوند
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.5
1
امير علمداري
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
18.38
2
خليل يوسفي زآبادي
 
كارشناسي ناپيوسته عمران
17.99
3
عطيه هاديان قزويني
 
كارداني شهرسازي
17.63
1
الهام عبادي
 
كارداني شهرسازي
18.59
1
سعيد حسيني
 
كارداني شهرسازي
17.18
2
محيا رمضاني
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.65
1
سها قنبلاني مجرد
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.77
2
مرجان رحمني
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.66
3
محدثه لشكري
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.11
1
نرگس فخري مستان آباد
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.1
2
سيده نگين حميدپور پناهي
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19
3
علي رضاخاني
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
19.29
1
سامان صالح گوكه
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.74
2
غزل اسماعيلي قشلاق
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.1
3
عارف شريفي
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
17.89
1
بهروز قراچلوي زاغه
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
17.15
2
فاطمه سروري پشته
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
18.66
1
فرزانه بشيري بهمبري
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
17.35
2
سعيده حاجوي
 
كارشناسي پيوسته شهرسازي
17.24
3
حسن نوروزي
 
كارشناسي پيوسته برق
19.75
1
سيده راضيه موسوي
 
كارشناسي پيوسته برق
18.79
2
محمدحسين توكلي زاده
 
كارشناسي پيوسته برق
18.66
3
آيدا نوروزي
 
 كارشناسي پيوسته برق
17.69
1
مرتضي جباري
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
19.3
1
محمد نوروزي
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
19.13
2
آيلار عسگري
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
18.67
3
زهرا حسن زاده
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.89
1
متين فلاحت پيشه
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
17.75
2
كاظم آقاميرزايي
 
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
18.03
1
سهيلا مهدي ابادي
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
19.22
1
شقايق داوري دولت ابادي
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
18.6
2
مجيد مالكي
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
17.94
3
مهرناز يعقوبي
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
19.53
1
حميده خانبابايي
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
19.07
2
اكرم غضنفري
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
17.4
3
سالار تقي سلطاني
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
19.04
1
بهزاد محمدخاني غياثوند
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
18.83
2
معصومه تركماني
 
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
18.19
3
زهرا زماني
 
كارشناسي IT
18.64
1
الهه نصري نژاد
 
كارشناسي IT
17.38
2
نيلوفر ساري ورزقاني
 
كارشناسي IT
17.36
3
مجتبي آروين
 
كارشناسي IT
19.44
1
محمد محمدي
 
كارشناسي IT
17.01
2
نيما مظفري
 
كارشناسي IT
17.56
1
مريم السادات موسوي راد
 
كارداني پيوسته نرم افزار
19.08
1
 
 

سامانه سیدا

كانال تلگرام موسسه

سامانه پرسش و پاسخ