يكشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال اول 95-94
 
 
دانشجویان ورودي نيمسال  دوم  90 به  بعد  که در ترم 941 ، حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
رتبه
معدل
رشته
سال ورود
نام  و نام خانوادگي
1
17.85
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
941
سجاد دودانگه
2
17.23
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
941
علي نصيري
1
19.85
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
931
سهيلا مهدي آبادي
2
19.73
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
931
شقايق داوري دولت آبادي
3
18.81
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
931
فرشته جهاني
1
17.35
كارداني پيوسته الكترونيك-الكترونيك عمومي
931
علي ملاعبدلعليها
1
18.5
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
941
فرشيد قاسمي
2
17.97
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
941
فرشيد توفيقي
3
17.88
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
941
اميرحسين محمدي زليخايي
1
19.25
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
931
محمد نوروزي
2
18.8
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
931
مرتضي جباري
3
17.72
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
931
امير خمسه قرباني
1
18.94
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
922
متين فلاحت پيشه
2
18.17
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
922
فريده كشاورز سليمي
3
18.13
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
922
نگار اكبرزاده خضرآباد
1
19.19
كارشناسي مهندسي برق
921
حسن نوروزي
1
17.4
كارشناسي مهندسي برق
931
ايدا نوروزي پرئي
1
17.94
كارشناسي مهندسي برق
932
مجيد شانقي
2
17.58
كارشناسي مهندسي برق
932
حبيب صحرائي قمش
1
18.06
كارشناسي مهندسي برق
941
محمد حسين احمدي
2
17.75
كارشناسي مهندسي برق
941
شاهين محبوب ساميان
1
19.11
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
922
مجتبي آروين
1
18.42
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
921
محدثه پيران
2
17.78
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
921
علي مرادي
3
17
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
921
زهرا زماني
1
20
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
منصوره الهوئي نظري
2
19.19
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
نيلوفر حوضي
2
19.19
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
فرناز اعظمي
3
19.1
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
سينا رخيده
1
18.25
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي سخت افزار
922
مريم يوسفي
1
17.59
كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرائي عمران
941
ريحانه برقي
1
18.55
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
932
هانيه رمضاني
2
18.18
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
932
علي اكبر رحماني
3
17.23
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
932
مهناز تقي پورز كابري
1
18.06
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
922
احمد راستي فرد
2
17.87
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
922
علي كبريايي
3
17.28
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
922
محمد رحيمي
1
18.36
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
921
سيده فاطمه حسيني
2
18.3
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
921
فاطمه طيبي
3
18.36
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
921
مرتضي پيري
1
17.61
كاردانيكاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان
922
زهرا شهنواز
 

سامانه سیدا

كانال تلگرام موسسه

سامانه پرسش و پاسخ