يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجويان شهرسازي (كارشناسي پيوسته و ناپيوسته)
كه واحد پايان نامه (پروژه نهايي) را در مهر ماه 1395 اخذ نموده اند
 
آخرين مهلت تحويل پروپزال (طرح پيشنهادي) 18 دي ماه مي باشد. تحويل بعد از تاريخ قيد شده باعث كسر نمره پايان نامه به ميزان يك نمره مي باشد.
 
پروپزالها بايد به امضاي استاد راهنما رسيده باشد و تحويل گروه شهرسازي داده مي شود.