دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان دفاعيه "تحويل طرح نهايي" كليه گروه هاي رشته كارشناسي معماري 
 
روز دوشنبه مورخ 27 دي ماه 95 ساعت 10 لغايت 12 
 
در سالن اجتماعات موسسه برگزار مي گردد.