چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجوياني كه پذيرفته شده در مرحله تكميل ظرفيت موسسه هستند و يا دانشجوياني كه در نيمسال اول ثبت نام اوليه انجام داده بودند، مي رساند:
 
جهت رويت برنامه كلاسي خود از مورخ  14 بهمن ماه 95، به سامانه سيدا (شماره دانشجويي بعنوان نام كاربري و شماره شناسنامه بعنوان كلمه عبور)
 
مراجعه نموده  و در بخش آموزشي فرم تثبيت ثبت نام خود را دريافت نمايد.
 
زمان شروع كلاسها از 16 بهمن ماه 95 مي باشد.