شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 راس ساعت 12 الي 14
 
دفاع آقاي ميلاد بوبه منش با عنوان مجتمع مسكوني با رويكرد پايدار به راهنمايي خانم دكتر فاضلي و
ساعت 14 الي 16 دفاع خانم مينا قيصري به راهنمايي خانم دكتر ارمغان با موضوع بررسي رابطه سبك زندگي با معماري معاصر ايران به منظور طراحي مجتمع مسكوني منطقه 1 تهران
 
روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 13 الي 15
خانم فرزانه باقرپور به راهنمايي دكتر زنديه با موضوع طراحي مجتمع مسكوني-اردوگاهي با تاكيد بر انعطاف پذيري جهت اسكان پس از سانحه
 
برگزار خواهند شد.