شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان موسسه مي رساند،
 
شروع كلاسهاي اين ترم از فردا يكشنبه مورخ 17 بهمن ماه 95  مي باشد.
 
توجه: در صورتي كه در ليست دروس انتخاب شده تان نام مدرس مشخص نشده است،  آن كلاس موقتا تشكيل نخواهد شد. 
لطفا پروفايلتان را در زمان ديگر بررسي كنيد. بديهي است به محض مشخص شدن نام مدرس، آن  كلاسها نيز به تشكيل خواهد رسيد.