شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دفاع آقاي فرهاد حضرتي با عنوان پايانه مسافربري فرودگاه بين المللي منطقه آزاد جلفا از منظر معماري پايداري
 
با راهنمايي آقاي دكتر قباديان
 
بعلت بارش برف و شرايط جوي به روز شنبه مورخ 95/12/7 ساعت 10 الي 12 تغيير يافت.