شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد ترم 952 مي رساند
 
واجدين شرايط از تاريخ شنبه مورخ 96/1/26 لغايت پنج شنبه 96/1/31 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه مراجعه نمايند.
 
- فرمهاي مربوطه فقط از شخص دانشجو تحويل گرفته ميشود.
 
زمان آزمون معرفي باستاد روز يكشنبه مورخ 96/2/10 راس ساعت 8:30 صبح
 
مكان آزمون: كلاس 111
: