پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجويان گروه مطالعات معماري كه پايان نامه خود را در ترم اول 95 (951) انتخاب نموده اند مي رساند،
آخرين مهلت تحويل پروپزال مورخ 96/1/24 مي باشد.
 
عدم تحويل آن بمنزله انصراف از ادامه كار محسوب مي شود.