پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه دروس آزمايشگاهي ذيل را دارند مي رساند:
 
آزمايشگاه ترموديناميك
آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات
آزمايشگاه مكانيك سيالات
 
طبق هماهنگي قبلي جناب آقاي دكتر حامدي، دانشجويان اين دروس جهت بازديد در روز چهارشنبه مورخ 27 ارديبهشت 96،از ساعت 8 صبح با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر به آدرس: تهران، دانشگاه  خواجه نصيرالدين طوسي مراجعه فرمايند.