يكشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
تغيير در زمان برگزاري امتحان مباني مهندسي برق 1 خانم عادلي
 
باطلاع مي رساند زمان امتحان مباني برق 1 خانم عادلي به مورخ 96/4/3 ،ساعت 11 الي 13 تغيير مي يابد.
 
و
 
دانشجوياني كه در اين ترم دروس استاتيك و ديناميك آقاي قاسمي را با هم اخذ نموده اند:
 
باطلاع كليه دانشجوياني كه در اين ترم هر دو امتحان  استاتيك و ديناميك را در مورخ 96/3/29 دارند مي رساند،
 
امتحان درس استاتیک به مورخ 96/4/3 ساعت 11 الي 13 موكول مي گردد.