يكشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

زمانبندي انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 به شرح ذيل مي باشد:
 
 
 
نكته اي در خصوص تابستان و دروس ارائه شده:
 
باطلاع مي رساند، براي ترم تابستان جاري(953) دروس عمومي از جمله:
معارف و... 
تربيت بدني
زبان فارسي
و زبان خارجه
براي كليه گروه ها ارائه خواهد شد.
 
همچنين برخي دروس تخصصي هر رشته از جمله پروژه و كارآموزي نيز ارائه خواهد شد.