سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
جلسه رسيدگي به تقلبها و تخلفات امتحانات ترم ٩٥٢ روز چهارشنبه  14  تير ماه راس ساعت ١٠ صبح در موسسه برگزار مي شود.
 
در صورت ارائه دفاعیات خود می توانید در جلسه حضور داشته باشيد.