سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان تحويل کلیه گروه های "طرح نهايي"  کارشناسی معماری،
 
به روز سه شنبه مورخ 29 شهریور ماه 96 ساعت 8 تغییر یافت.
 
ضمنا زمان تحویل کارآموزی خانم مروت نیز در این روز می باشد.
 

 
همچنین به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری می رساند،
 
چنانچه قصد دفاع از طرح نهایی خورد را در شهریور ماه دارند، می بایست حداکثر تا مورخ 19 شهریور ماه 96، کلیه مدارک مربوط به دفاعیه خود را تحویل اداره آموزش دهند.
 
بدیهی است در غیر اینصورت اجازه تحویل در شهریور ماه را نخواهند داشت.