شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
تذكرات آموزشي و مالي:
 
- زمانبندي هر روز، از ساعت 8 صبح لغايت 23:59 همان روز تعيين شده است. زمانبندي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد، در نتيجه در زمان مشخص شده جهت انتخاب واحد مراجعه فرمائيد. به زمانبندي با تاخير هم دقت نماييد.
- كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته ورودی 931 و قبل آن (از آنجا كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده است) و زمانبندي براي آنها تعريف نشده است، جهت انتخاب واحد به مدير گروه و يا مسئول رشته خود مراجعه نمايند.
- ميزان شهريه = شهريه ثابت + مبالغ واحدهاي اخذ شده (مبلغ هر درس را كه قصد انتخاب آن را داريد در صفحه انتخاب واحد ذكر شده است) لازم بذكرست قبل از زمان انتخاب واحدتان نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد، تا امكان اخذ آنها را در زمان مذكور داشته باشيد. شهريه را حتما بصورت اينترنتي واريز نماييد، در غير اينصورت عواقب مشكلات ناشي از پرداخت بصورت دستي، بعهده دانشجو ميباشد.