شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد شهرسازی که پایان نامه خود را در ترم 952 اخذ نموده اند،
 
بعد از تائید استاد راهنما می باید یک نسخه پرینت نهایی پایان نامه را بدون صحافی گالینگور در تاریخهای 12 و 19 و 26 شهریور از ساعت 10 تا 12 تحویل مدیر گروه (خانم مجتهدزاده) دهند، تا پس از تائید گروه جلسه دفاع روز پنجشنبه 96/6/30 برگزار گردد.
شایان ذکرست که دانشجویانی که بعد از این بازه زمانی پایان نامه خود را تحویل دهند شهریه تمدید به آنان تعلق می گیرد.
 
همچنین کلیه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی - طراحی شهری) که پایان نامه نهایی خود را در ترم 961 اخذ می نمایند، می رساند:
 
1- جلسه توجیهی پایان نامه نهایی مورخ 96/6/23 می باشد و از آنجایی که در طول ترم روی موضوع پایان نامه تمرکز کافی داشته اید.
2- تحویل نهایی پروپزال پایان نامه نهایی در مورخ 96/6/30 خواهد بود.