شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده مقطع سراسري (كارشناسي پيوسته) سال تحصيلي 97-96 و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 
مدارك مورد نياز ثبت نام:
 
      1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره پيش دانشگاهي به همراه 3 سري كپي (تاريخ فارغ التحصيلي مقطع پيش دانشگاهي بايد حداكثر 31/06/1396 باشد.)
      2-اصل ياگواهي موقت دوره پيش دانشگاهي به همراه 3سري كپي
      3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
      4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
      5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
      6-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
      7-شش قطعه عكس 3 در 4 (پشت نويسي شده)
      8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
      9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
      10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام: روزهاي دو شنبه تا چهارشنبه مورخهاي 27 تا 29 شهریور ماه مي باشد.