شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

1موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خيرمقدم به دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 97-96 در مقطع كارشناسي ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 
     اصل دانشنامه و يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره کاردانی و کارشناسی همراه 3 سري كپي
     (تحویل مدرک کاردانی مختص پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته می باشد.)
     اصل شناسنامه و سه سري تصوير از تمام صفحات آن
     اصل كارت ملي و سه برگ تصوير پشت رو
     شش قطعه عكس 3 در 4 (پشت نويسي شده)
     اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه سه برگ تصوير پشت و رو
     تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
     تكميل فرمهاي ثبت نام (با مراجعه به موسسه و تحویل آنها از واحد حراست)
 
زمان ثبت نام: روزهای دوشنبه و سه شنبه
مورخ 15 و 16 آبان ماه 96 مي باشد.
 
مراحل ثبت نام:
 
          مراجعه به واحد حراست جهت اخذ فرمهای مربوط به ثبت نام
          مراجعه به واحد مالی جهت تایید شهریه و اخذ برگه پرداخت شهریه
          مراجعه به واحد آموزش جهت:
                                             -تشکیل پرونده
                                              -ثبت اطلاعات در سیستم نرم افزاری
                                              -انتخاب واحد و اخذ برگه تثبیت ثبت نام
         مراجعه به امور دانشجویی جهت:
                                              -صدور کارت دانشجویی
                                              -هماهنگی سرویس ایاب و ذهاب
                                              -اطلاعاتی از خوابگاه های خودگردان
                                              -تکمیل فرمهای سلامت و روان