چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان برخی از امتحانهای پایان ترم گروه شهرسازی:
 
 امتحان نهایی درس مبانی و روشهای طراحی شهری
روز سه شنبه مورخ 96/10/5 ساعت 8 الی 10 برگزار می گردد.
 
امتحان نهایی درس سوانح طبیعی و سکونتگاههای انسانی
روز سه شنبه مورخ 96/10/5 ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد.
 
امتحان نهایی درس کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی
روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 ساعت 10:30 الی 13 برگزار می گردد.