دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
‏امتحان عملی برنامه سازی پیشرفته 2 خانم ابوالحسینی
 
روز دوشنبه 18 دی ماه ساعت 10صبح برگزار می گردد.