چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع کلیه دانشجویانی که دروس ذیل را با آقای حسام حامدی اخذ کرده اند می رساند
تاریخ امتحان این دروس روز دوشنبه 96/10/18 ساعت 11 صبح در کلاس 110 برگزار می گردد.
لازم به ذکر می باشد غیبت در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد.
فیزیک 1(ویژه دانشجویان رشته شهرسازی)
تاسیسات بهداشتی
فیزیک مکانیک
فیزیک پیش دانشگاهی