يكشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه دانشجویان درس پژوهش در تاریخ ایران کارشناسی ارشد معماری
 
باطلاع می رساند بنا به درخواست دانشجویان این گروه،
زمان امتحان درس پژوهش در تاریخ ایران خانم دکتر مومنی،
 
همزمان با امتحان درس مبانی نظری معماری آقای دکتر سامه، 
در روز پنجشنبه مورخ 96/10/28 ساعت 11 برگزار خواهد گردید.