چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی نرم افزار می رساند
 
زمان امتحان برنامه سازی سیستم استاد اردکانی از فردا پنجشنبه مورخ 96/10/26
 
به روز دوشنبه مورخ 96/11/9 ساعت 10 موکول می گردد.