سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی شهری ورودی 95
 
خانمها:
1-     تارا دلسوز بحری
2-     محدثه قربان زاده چوبری
3-     فاطمه شاهین نیا
4-     هما شریفی
5-     فرناز شيخ پورکورعباسلو
6-     نرگس محمودی
7-     زینب همتی
8-     آویده پویانجفی
 
و آقایان:
1-     بهرام روستا
2-     سامان کریمی
 
باتوجه به اینکه پایان نامه خود را در ترم سوم اخذ نموده اند و طبق مقررات آموزش اجازه 4 ترم تحصیلی را دارند از آخرین مهلت دفاع آنان پایان مرداد ماه 1397 می باشد. در غیراینصورت در مهرماه 1397 باید درخواست سنوات از آموزش موسسه داشته باشند.
پروپزال تحویلی این ورودی تنها خانم هما شریفی با عنوان ساماندهی و باز آفرینی بافت فرسوده با تاکید بر کیفیت نفوذپذیری نمونه موردی محله عبید زاکانی قزوین به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم چرخچیان می باشد.
بقیه دانشجویان تا پایان دی ماه 1396 فرصت تحویل پروپزال را دارند درغیراینصورت نمره آنان از 18 محاسبه خواهد شد.