سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی 1394
 
خانمها:
1-     نسرین اسمعیلی
2-     مهناز حاج قاسم خباز
3-     مریم صمدیان
4-     فاطمه ترلان
5-     نیلوفر خلعتبری آزاد
6-     فاطمه عمیدی امیدوار
7-     فاطمه للهی
8-     زهرا یداللهی
9-     سمانه محمددوست چکوسری
و آقایان:
1-     محسن افشاری نیکو
2-     حمیدرضا دلوی
 
با توجه به اینکه پایان نامه خود را در ترم چهارم اخذ نموده اند، و طبق مقررات آموزشی اجازه 4 ترم تحصیلی را دارند، لذا آخرین مهلت دفاع از پایان نامه خود تا تاریخ 30 شهریور 1396 بوده است، لذا تمام کسانی که در ترم 5 (نیمسال اول 97-96) هنوز پایان نامه را دفاع ننموده اند، مشمول سنوات هستند و باید به آقای یوسفی مسئول آموزشی جهت دریافت فرم سنوات مراجعه نمایند و درخواست سنوات کنند و آخرین مهلت دفاع پایان نامه پایان بهمن 1396 می باشد. در خارج از این تاریخ مشمول اخذ مجوز از دانشگاه بین المللی خواهند بود.