سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجویانی که پروپزال آنان در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی پذیرفته شده است:
 
 
نام دانشجو
عنوان
استاد راهنما
هما شریفی
ساماندهی و بازآفرینی بافت فرسوده با تاکید بر کیفیت نفوذپذیری نمونه موردی محله عبیدزاکانی شهر قزوین
سرکار خانم دکتر مریم چرخچیان
نیمسال اول 97-96
مهسا قهرمانی
بررسی و تحلیل تاب آوری اکولوژیکی شهر کرج نمونه موردی منطقه 8 کرج
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیج
نیمسال اول 97-96
آمنه غلامی پاکدهی
برریس اثرات بلندمرتبه سازی بر کاربری های خدماتی (آموزشی،بهداشتی و درمانی،فضای سبز،پارکینگ عمومی) در شهر قزوین با استفاده از سامانه GIS (نمونه موردی ناحیه مهدیه شهر قزوین شامل محلات پونک،ملاصدرا و جانبازان)
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیج
نیمسال اول 97-96
مهناز اصغرزاده داروغه
بررسی و تحلیل پایداری اجتماعی از دیدگاه توسعه پایدار شهری (نمونه موردی منطقه پونک، قزوین)
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیج
نیمسال اول 97-96