سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قایل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی که مهلت تحویل پایان نامه آنها تا پایان بهمن 1396 می باشد، در غیراینصورت مشمول سنوات خواهند شد.
 
خانمها:
1-     زهرا کریمی
2-     فاطمه قراقوزلو
3-     حنانه خوبان
4-     فاطمه عالیانی
5-     مریم عبادی
6-     زهره دهقانی ساری
7-     نهال منتظر
8-     ریحانه نوروزی
آقایان:
1-     سعید رجبی
2-     پوریا عبدی شیخلری
3-     صادق چاکانی
4-     بهنام کوچکی
5-     حسن باباپور
6-     مهدی صلواتیها
7-     سعید گنجی فرهمند
8-     امیرحسین نصیری
9-     فرشاد میرزایی
10- مهدی نورالله پور
 
 
 
همچنین اسامی زیر جهت پرکردن فرم سنوات به مسئول آموزش آقای یوسفی مراجعه نمایند:
 
خانمها:
1-     فاطمه خورشیدی
2-     ناهید حق وردی
3-     زهرا مافی
4-     حنانه خوبان
5-     مریم عبادی
6-     زهرا بهرام پور
7-     دنیا جمشیدی لاریجانی
8-     زهره دهقانی ساری
9-     نهال منتظر
10- ریحانه نوروزی
11- زهرا محمدخانی غیاثوند
12- هانیه اوسطی
13- مهتاب بلند همت پیشخانی
14- الهام زیردست
15- مهسا اکبری
آقایان:
1-     رضا خدابنده لو
2-     حسن باباپور
3-     محمد محمدخانی غیاثوند
4-     سجاد سلخوری محمدبیگی
5-     مهدی صلواتیها
6-     علی باقرآبادی
7-     سعید گنجی فرهمند
8-     امیرحسین نصیری
9-     فرشاد میرزائی
10- امیر زین العابدینی
11- مهدی نورالله پور