دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان سمینار مسائل شهری استاد قریشی
 
از روز فردا مورخ 96/11/10 به روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 15 موکول می گردد.