دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجویان موسسه اعم از دوره کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشدی که دارای دروس طرح، پایان نامه و پروژه نهایی بوده اند، می رساند:
 
مهلت تحویل دروس یاد شده نهایتا تا همان نیمسال تحصیلی
(تا پایان همان ترمی که درس اخذ شده است)
می باشد. و در صورتی که تحویل و یا دفاع در زمان یاد شده انجام نگیرد،
 
دانشجو می بایست جهت تمدید آن اقدام نماید و
هزینه شهریه ثابت نیز برای آنها در نظر گرفته میشود.