چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع متقاضیان آزمون معرفی باستاد می رساند، واجدین شرایط 
از شنبه مورخ 96/11/28 لغایت 96/12/3
جهت ازائه درخواست و هماهنگی های لازم
با مدیران محترم گروه و اساتید مربوطه به آموزش موسسه مراجعه نمایند.
 
آزمون روز یکشنبه مورخ 96/12/13 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.