پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به دلیل درخواست برخی از دانشجویان در مورد تمدید مهلت حذف و اضافه،
به دستور معاونت محترم آموزشی،کلیه فایلها جهت انتخاب واحد
 
در روزهای پنجشنبه (96/11/26) و جمعه (96/11/27) باز می باشد.
 
دقت فرمائید مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و
درخواستهای حضوری جهت انتخاب واحد بررسی نخواهد شد.