يكشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه شورای منتخب پایان نامه گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین در روز پنجشنبه 9 آبان ماه 1396 خانم دکتر فاطمه شهریار - خانم دکتر عارفه کرمی پور -آقای کتر رمضانعلی شور میچ - آقای دکتر محمود داوران- آقای دکتر ولی اله نظری -خانم مهندس فهیمه مجتهدزاده ، برگزار وپروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری بررسی و به قرار زیر مورد تصویب قرار گرفت.
 
ردیف
نام وشماره دانشجو
عنوان پایان نامه
استاد راهنما
گرایش
1
آمنه غلامی پاکدهی
9514706
بررسی اثرات بلندمرتبه سازی برکاربری های خدماتی (آموزشی – بهداشتی-درمانی-فضای سبز – پارکینگ عمومی و..)درشهرقزوینبا استفاده از سامانه GIS (نمونه موردی ناحیه مهدیه شهر قزوین شامل محلات پونک – ملاصدرا-جانبازان و...)
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیچ
برنامه ریزی شهری
2
مهسا قهرمانی
9514709
بررسی و تحلیل تاب آوری اکولوژیکی شهر کرج نمونه موردی منطقه 7 کرج
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیچ
برنامه ریزی شهری
3
محدثه زاده قربان چوبری
9514807
بررسی و ارتقاء غنای حسی در ادراک کیفیت فضای های شهری (نمونه موردی گوهر دشت کرج)
سرکار خانم دکتر فاطمه شهریار
طراحی شهری
4
آویده نجفی پویا
9514804
خلق فضاهای سرزنده با بهره گیری از گرافیک محیطی
سرکار خانم دکترمریم چرخچیان
طراحی شهری
5
بهرام روستا
9514815
ارزیابی مناطق شهری براساس شاخص های پدافند غیر عامل وارائه راهکار های اصلاحی در طراحی شهری نمونه موردی شهر قزوین
سرکار خانم دکتر فاطمه شهریار
طراحی شهری
6
فرناز شیخ پور کورعباسلو
9514809
بررسی راهکارهای بهبود حضور پذیری در فضای محلات با تاکید بر کیفیت نفوذ پذیری نمونه موردی شهر قزوین منطقه 3 شهرداری شهر قزوین محله ملاصدرا و بلوار ملاصدرا
سرکار خانم دکترمریم چرخچیان
طراحی شهری
7
نرگس محمودی9514801
طراحی فضاهای شهری متناسب با ترجیحات بصری زنان (مطالعه موردی پارک آزادگان شهرستان دورود)
سرکارخانم دکتر زینب عادلی
طراحی شهری
8
هما شریف 9514803
ساماندهی وبازآفرینی بافت فرسوده با تاکید برکیفیت نفوذپذیری (نمونه موردی محله عبید زاکانی شهر قزوین)
سرکار خلنم دکتر مریم چرخچیان
طراحی شهری
9
سامان کریمی 9514817
باز آفرینی شهری با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی دربافت فرسوده شهرک امام شهرستان قروه
سرکارخانم دکتر زینب عادلی
طراحی شهری
10
تارا دلسوز بحری9524801
غایب
---
---
11
فاطمه شاهین نیا9514808
غایب
---
---
12
زینب همتی9514806
غایب
---
---
 
 
در ضمن از سهمیه باقی مانده برای اساتید راهنما برای خانم دکتر عارفه کرمی پور سه نفر و خانم دکتر فاطمه شهریار و خانم دکتر زینب عادلی و خانم دکتر مریم چرخچیان  سهمیه کامل شده  ، در نظر گرفته شده است.
 

جلسه شورای منتخب پایان نامه گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396 در حضور اساتید خانم دکتر فاطمه شهریار - آقای کتر رمضانعلی شور میچ -آقای دکتر محمود داوران- آقای دکتر ولی اله نظری -خانم مهندس فهیمه مجتهدزاده ،  برگزار وپروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری بررسی و به قرار زیر مورد تصویب قرار گرفت.
 
ردیف
نام وشماره دانشجو
عنوان پایان نامه
استاد راهنما
گرایش
1
مهناز اصغر زاده داروغه
9514703
بررسی و تحلیل پایداری اجتماعی از دیدگاه توسعه پایدار شهری (نمونه موردی منطقه پونک شهر قزوین)
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیچ
برنامه ریزی شهری
2
مهسا کریمی
9514704
امکان سنجی تحقق شهر بیوفیلیک با تاکید برباغستان سنتی قزوین
جناب آقای دکتر محمد داوران
برنامه ریزی شهری
3
سعیده سلیمانی 9514702
ارزیابی پتانسیل های معابر شهری برای ارتقای فرصت های پیاده مداری (خیابان ولی عصر شهریار)
جناب آقای دکتر ولی اله نظری
برنامه ریزی شهری
4
آتنازاده موسوی 9524701
بررسی وارزیابی امکان سنجی ایجاد پیاده راه در خیابان آزادی گوهر دشت کرج
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیچ
برنامه ریزی شهری
5
میلاد سلیمیان9514705
مکان یابی بهینه پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  (نمونه موردی شهر آبیک)
جناب آقای دکتر ولی اله نظری
برنامه ریزی شهری
6
فاطمه عزیزی 9514701
تحلیل اثرات کیفی مسکن شهری برزندگی مطلوب شهروندان (نمونه موردی شهر جدید پردیس)
جناب آقای دکتر ولی اله نظری
برنامه ریزی شهری
7
فرشته کرمی
9514710
بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری (نمونه موردی منطقه دو شهرقزوین)
جناب آقای دکتر رمضانعلی شورمیچ
برنامه ریزی شهری
8
عاطفه میرحیدری
9514714
ارزیابی تاب آوری کلان شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (نمونه موردی منطقه 4 شهر تهران)
جناب آقای دکتر ولی اله نظری
برنامه ریزی شهری
9
شاهین رحیم زاده
9514708
مقایسه شاخص کیفیت زندگی (نمونه موردی محلات شهرک غرب و شهرک اکباتان)
جناب آقای دکتر ولی اله نظری
برنامه ریزی شهری
10
فاطمه بدیعی خرسند9524703
غایب
--
--
11
مهفام فراتی 9514711
غایب
--
--
12
اصغر تقی پور9514707
غایب
--
--
13
محمود خاننی خلیل آباد
غایب
--
--
14
سمیرا سروری پشته 9524704
غایب
--
--
15
حسین طارمی 9524702
غایب
--
--
 
 در ضمن از سهمیه باقی مانده برای اساتید راهنما برای خانم دکتر فاطمه شهریار    سه نفر برای آقای دکتر رمضانعلی شور میچ یک نفربرای آقای دکتر محمود داوران سه نفرو آقای دکتر ولی اله نظری سهمیه کامل شده  ، در نظر گرفته شده است.