دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
کلیه دانشجویان ذیل تا پایان مورخ 97/3/5 فرصت دارند
اصلاحی پایان نامه و فرمهای فارغ التحصیلی را تحویل مدیر گروه شهرسازی بدهند،
در غیراینصورت نمره کلیه دانشجویان ذکر شده با کسر دو نمره ثبت خواهد شد.
 
1- فاطمه عمیدی امیدوار
2-نسرین اسمعیلی
3-فاطمه طرلان
4-محسن افشاری نیکو
5-مریم صمدیان
6-مهناز حاج قاسم خباز
7-نیلوفر خلعتبری
8-زهرا یدالهی