دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه متقاضیان پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد
 
باطلاع كليه فارغ التحصيلان موسسه در مقطع كارشناسي مي رساند
 
آندسته از دانشجوياني كه در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت كرده اند و 
 
داراي رتبه اول بين ورودي هاي خود مي باشند (مطابق آيين نامه تسهيلات رتبه اولي)
 
نهايتا تا مورخ 31 تیر ماه با تكميل بند الف فرم تاييديه فارغ التحصيلان رتبه اول به اداره آموزش مراجعه فرمايند
 
 
  • تصوير شركت در آزمون و "مجاز شدن" در آزمون كارشناسي ارشد (با بهمراه داشتن شماره پرونده و شماره داوطلبی)
  • ارائه درخواست كتبي دانشجوي متقاضي كه در آن مشخصات بطور كامل ذكر گرديده است.
 
را همراه خود داشته باشید.
 

توضیحات آئین نامه:
 
با توجه به آخرین ابلاغیه سازمان سنجش آموزش کشور دو گروه از دانش آموختگان ذيل مي توانند از تسهيلات رتبه اولي در مقطع كارشناسي ارشد استفاده نمايند:
 
رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که در طول 8 نیمسال دانش آموخته شده باشد
و
رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که در طول 4 نیمسال دانش آموخته شده باشد 
 
تذكر:
دانشجوياني كه از تاريخ فارغ التحصيلي ايشان بيش از يك سال نگذشته باشد. و تنها يكبار استفاده از اين تسهيلات مقدور مي باشد.