چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع كليه دانشجويان و مراجعين محترم موسسه آموزش عالي دهخدا مي رساند،
 
 موسسه در فصل تابستان (تا 15 شهريور ماه) در روزهاي پنجشنبه، تعطيل مي باشد.
 
لذا از هرگونه مراجعه طى روز پنجشنبه خوددارى فرماييد.