دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع دانشجویان دروس کارآموزی و پروژه های فولاد و بتن خانم حسینی فرد می رساند
 
آخرین مهلت تحویل پروژه روز سه شنبه 9مرداد ماه ساعت ۱۰ می باشد.
 
 عدم مراجعه به منزله حذف می باشد.