سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
دانشجویانی که با استاد علیجانی واحد کارآموزی و پروژه داشته اند
 
زمان تحویل روز پنجشنبه  مورخ 15 شهریورماه  ساعت 8/30صبح می باشد