سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
دانشجویانی که با استاد مرادی واحد کارآموزی و پروژه داشته اند 
 
 
زمان تحویل روز سه شنبه مورخ 13 شهریورماه  ساعت 10صبح می باشد.