چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
زمان حضور خانم فاضلی مدیر گروه معماری
 
 
روز دوشنبه و سه شنبه 19و20 شهریورماه  از ساعت 11الی14 می باشد.