چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
زمان حضور آقای اردکانی 
 
مدیر گروه کامپیوتر، برق، پزشکی
 
روز شنبه 17 شهریورماه  از ساعت 14 می باشد.