پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

  نمرات میان ترم سیالات 2 از 8 نمره
6/5
9415602
4
9415606
7
9415601
5/25
9425601
3/25
9525601
4/5
9415607
3/25
9315606
2
9415603
6/25
9425602
5/25
9415609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشجویانی که نمره خوبی در امتحان میان ترم اخذ نکرده اند در صورت تمایل می توانند در تاریخ 97/06/20 همزمان با امتحان پایان ترم،مجددا امتحان میان ترم  را تکرار نمایند.