پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
توجه : دانشجویانی که نمره خوبی در امتحان میان ترم اخذ نکرده اند در صورت تمایل می توانند
 
در تاریخ 97/06/20 همزمان با امتحان پایان ترم
 
مجددا امتحان میان ترم  را تکرار نمایند.