يكشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
دانشجویان کارشناسی ارشد که پروژه طرح 2 معماری با خانم فاضلی داشته اند
 
زمان تحویل پروژه روز دوشنبه 26 شهریور 97 ساعت 10 صبح می باشد .